Η ακεραιότητα στην έρευνα

Η αξιοπιστία των επιστημονικών ευρημάτων είναι ευθέως ανάλογη με την ακεραιότητα των επιστημόνων, και το αν οι κοινωνίες εμπιστεύονται (ή όχι) τα ευρήματα των επιστημόνων μπορεί ενίοτε να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.