Η ακεραιότητα της έρευνας απασχόλησε παγκόσμιο συνέδριο στην Αθήνα

Περισσότεροι από 800 σύνεδροι συζήτησαν μια ποικιλία παραμέτρων, μεταξύ άλλων τις συνέπειες της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα.